Rabu, 15 Agustus 2012

~Mengapa orang yg Beriman Hidupnya Susah & yg Ingkar, zhalim, kafir Hidupnya Mudah~

 Assalamu'allaikum' Warahmatullahi' Wabarakatuh

بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــمِ


Sahabat Fillah…
Anda pasti MELIHAT dan berTANYA
BANYAK orang yang INGKAR kepada ALLAH...
Tetapi mereka HIDUP MAKMUR dan BEBAS.

BANYAK orang yang menSEKUTUkan ALLAH...
Tetapi mereka TIDAK diHUKUM oleh ALLAH dengan SEGERA.

BANYAK orang yang TIDAK SHOLAT dan berZAKAT...
Tetapi mereka HIDUP MEWAH di DUNIA...

Dan banyak orang yang berIMAN dan berTAKWA...
Tetapi mereka hidup di dalam PENJARA.

Banyak orang yang SHOLEH / SHOLEHAH berAKHLAQ MULIA...
Tetapi mereka hanya hidup SEDERHANA dan seADAnya...

Sebagian orang ada yang mengatakan ALLAH tidak ADIL...
Mengapa orang-orang yang INGKAR kepada ALLAH TIDAK diHUKUM
Seperti kaum Nabi Nuh, kaum ’Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Luth dsb.

"Maka masing-masing (mereka itu) Kami SIKSA disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya HUJAN BATU kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa dengan SUARA yang KERAS yang mengGUNTUR, dan di antara mereka ada yang Kami BENAMkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami TENGGELAMkan, dan ALLAH sekali-kali tidak hendak mengANIAYA mereka, akan tetapi MEREKAlah yang mengANIAYA diri mereka sendiri." (QS: Al 'Ankabuut: 40)

Sahabat Fillah...
Ummat Nabi Muhammad berBEDA dengan ummat Nabi terdahulu,
Ummat terdahulu langsung mendapat BALASAN di DUNIA...

Tetapi Ummat Nabi Muhammad (sekarang) diberi TANGGUH...,
Jadi jangan BANGGA bila berbuat DOSA...
Dan ALLAH masih membukakan pintu-pintu RIZKI.

Jangan BANGGA bila berbuat DOSA...
Dan ALLAH masih memberikan keSEHATan BADAN.

Jangan BANGGA bila berbuat DOSA...
Dan ALLAH tidak memperLIHATkan DOSA-DOSA semasa di DUNIA.

Jangan BANGGA bila berbuat DOSA...
Dan ALLAH tidak mengHUKUMnya di DUNIA.

Jadi janganlah SILAU melihat orang yang berBUAT DOSA...
Tetapi ALLAH membukakannya pintu RIZKI,
ALLAH memberikannya keSEHATan BADAN,
ALLAH masih menjaga keMULIAannya,
Mereka BEBAS bergerak di DUNIA,
Dan ALLAH tidak mengHUKUMnya dengan SEGERA.

ALLAH swt berfirman :
“Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh keBEBASan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah keSENANGan sementara, Kemudian tempat tinggal mereka ialah JAHANNAM; dan Jahannam itu adalah tempat yang seBURUK-BURUK-buruknya.” (QS: Ali Imran: 196-197)

“Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian TANGGUH kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya berTAMBAH-TAMBAH DOSA mereka; dan bagi mereka ADZAB yang mengHINAkan.” (QS: Ali Imran: 178)

“Kehidupan DUNIA dijadikan INDAH dalam pandangan orang-orang KAFIR, dan mereka memandang HINA orang-orang yang berIMAN. Padahal orang-orang yang berTAKWA itu lebih MULIA daripada mereka di HARI KIAMAT. Dan ALLAH memberi RIZKI kepada orang-orang yang dikehendaki-NYA tanpa batas.” (QS: Al Baqarah: 212)

“Dan Aku memberi TANGGUH kepada mereka. Sesungguhnya RENCANA-KU amat TEGUH.” (QS: Al A'raf: 183)

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (berIMAN) hendaklah ia berIMAN, dan barangsiapa yang ingin (KAFIR) biarlah ia KAFIR". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang ZHALIM itu NERAKA, yang GEJOLAKnya MENGEPUNG mereka.
Dan jika mereka meminta MINUM, niscaya mereka akan diberi MINUM dengan AIR seperti BESI yang menDIDIH yang mengHANGUSkan muka. Itulah MINUMan yang paling BURUK dan TEMPAT ISTIRAHAT yang PALING JELEK.” (QS: Al-Kahfi :29)


Allaahumma sholli 'ala Muhammad
Wallahu ’alam bishowab
Semoga kita mendapatkan Hikmah pelajaran yang banyak

0 komentar:

Posting Komentar